Rechtsgebieden

Juridische adviezen zijn gratis. Onder de definitie valt het eenmalig antwoord geven op een korte juridische vraag (ook elektronisch) op het gebied van het Nederlands recht. Onder de omschrijving vallen niet: brieven geschreven op verzoek van de klient, verzoekschriften/ bezwaren schrijven, mondelinge en schriftelijke vertalingen, rechtsbijstand in kantoonzakken etc. Alles wat niet onder juridische adviezen valt is betaalbaar en het is een vorm van donatie voor ons bestaan en de werkzaamheden die wij verrichten.

Onze rechtsgebieden:

  • Arbeidsrecht
  • Huurrecht
  • Personen- en familierecht en erfrecht
  • Migratierecht
  • Bestuursrecht en civielrecht
Scroll Up