Specjalizacje

Porady prawne udzielane są bezpłatne czyli pro bono. Pod pojęciem porady rozumie się jednorazowe udzielenie (również drogą elektroniczną) odpowiedzi na pytanie prawne z dziedziny prawa niderlandzkiego. Pod pojęcie porady nie podlegają: listy na zlecenie klienta, pisanie pozwów, tłumaczenia nieprzysięgłe słowne lub pisemne, asystowanie w sądzie itp. Te dodatkowe usługi niebędące poradą prawną są płatne i są formą donacji na naszą działalność. Przy bardziej skomplikowanym problemie sprawę kierujemy do adwokata.

Nasze specjalizacje:

  • prawo pracy: zwolnienia indywidualne, konflikty z pracodawcą, niewypłacone wynagrodzenia, formalności z UWV, zasiłek dla bezrobotnych (WW), świadczenia socjalne (WWB) itd
  • prawo najmu: analizowanie umów wynajmu, rozwiązywanie konfliktów najemca-wynajmujący, dochodzenie praw itd
  • prawo rodzinne i dziedziczenie: związki nieformalne (samenwonen, partnerschap), małżeństwo, rozwód, opieka nad dziećmi, podział majątku, kwestie finansowe itd
  • prawo migracyjne: wydalenie z Holandii, re-emigracja
  • prawo administracyjne i cywilne
Scroll Up