Blog

Overeenkomst over samenwerking Poolse en Nederlandse Arbeidsinspecties

Doelmatiger bestrijding van de uitbuiting van Poolse werknemers in Nederland en betere uitwisseling van informatie bij het opsporen van ondernemingen die de arbeidskosten verlagen – dat zijn de hoofddoelen van de op 18 december 2013 gesloten overeenkomst tussen de Poolse Staats Arbeidsinspectie en de Nederlandse Inspectie SZW.
De gesloten overeenkomst heeft tot doel snellere kanalen te creëren voor uitwisseling van informatie over ondernemingen, die actief zijn op de arbeidsmarkt van het tweede land en verdacht worden van praktijken die de rechten schenden van werknemers op minimumloon en hen toekomende financiële of sociale bonussen. De Hoofd Arbeidsinspecteur Iwona Hickiewicz omschreef deze overeenkomst als een „wezenlijk instrument voor doeltreffende bestrijding van oneerlijke werkgevers, actief in onze beide landen.”

Tijdens de consultaties tussen de Poolse Hoofd Arbeidsinspecteur Iwona Hickiewicz en de Inspecteur- Generaal SZW Jan van den Bos is overeengekomen, dat de uitdaging om te strijden tegen uitbuiting van werknemers en het creëren van juridische constructies, die werkgevers de mogelijkheid bieden te loonkosten te verlagen, een gemeenschappelijke taak is voor alle EU-lidstaten. Alleen door nauwere samenwerking tussen de Poolse en Nederlandse Inspecties kan effectiever opgetreden worden ten gunste van Poolse werknemers in Nederland en oneerlijke concurrentie tegengegaan worden van firma’s, die hun winst proberen te maximaliseren ten koste van hun personeel.

Voor de gesprekken met de Nederlandse partners had de Poolse Hoofd Arbeidsinspecteur een consultatief gesprek met Ambassadeur Jan Borkowski. Onderwerp van discussie waren de formele en praktische voorwaarden waarmee Poolse werknemers in Nederland te doen hebben.

Leave a reply

Scroll Up