Blog

Porozumienie o współpracy polskiej i holenderskiej inspekcji pracy

Skuteczniejsze zwalczanie wyzysku polskich pracowników w Holandii oraz lepsza wymiana informacji w namierzaniu firm zaniżających koszty pracy – to główne cele podpisanego 18 grudnia 2013 roku porozumienia pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy a holenderską Inspekcją ds. Społecznych i Zatrudnienia.

Podpisane porozumienie ma na celu budowę szybszych kanałów wymiany informacji nt. przedsiębiorstw, które działają na rynku drugiego państwa i są podejrzewane o praktyki naruszające prawa pracowników do płacy minimalnej oraz przysługujących im przywilejów finansowych lub socjalnych. Generalna Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz określiła to porozumienie jako „istotny mechanizm na rzecz skutecznego zwalczania nieuczciwych pracodawców działających w obu naszych państwach.”

Podczas konsultacji pomiędzy Główną Inspektor Pracy panią Iwoną Hickiewicz a dyrektorem generalnym Inspekcji ds. Społecznych i Zatrudnienia (Inspectie SZW) panem Janem van den Bosem zgodzono się, że wyzwanie jakim jest walka z wyzyskiem pracowników oraz tworzeniem konstrukcji prawnych umożliwiających pracodawcom na obniżanie kosztów zatrudniania pracowników są wspólnym zadaniem wszystkich państw członkowskich UE. Tylko dzięki ściślejszej współpracy polskiej i holenderskiej inspekcji możliwe jest skuteczniejsze działanie w interesie polskich pracowników w Holandii oraz przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji ze strony firm, które próbują maksymalizować swoje zyski kosztem podległego sobie personelu.

Przed rozmowami z partnerami holenderskimi Główna Inspektor Pracy odbyła konsultacje z Ambasadorem Janem Borkowskim. Tematem dyskusji były formalne i praktyczne warunki z jakimi polscy pracownicy mają do czynienia w Holandii.

Leave a reply

Scroll Up