Blog

Opłata za pośrednictwo

Czy jako wynajmujący masz obowiązek zapłacić koszty za pośrednictwo?
W większości przypadków wynajmujący mieszkanie (nie pokój) nie ma obowiązku wniesienia opłaty za pośrednictwo. Również nie ma takiego obowiązku, nawet gdy taka opłata jest zawarta w kontrakcie wynajmu lub gdy wynajmujemy lokal przez pośrednika. Tego rodzaju koszty pokrywa wynajmujący (verhuurder). Powyższe odnosi się do najemcy gdy:
– jest osobą prywatną
– chodzi o mieszkanie do wynajęcia (nie pokój)
– pośrednik lub makelaar współpracuje zarówno z najemcą, jak i wynajmującym.

Co stanie się w przypadku, gdy zapłacili Państwo koszty pośrednictwa?
Możesz żądać ich zwrotu w biurze pośrednictwa lub u makelara. Wymagana jest forma pisemna.
Jeżeli po pisemnym upomnieniu pośrednik lub makelar nadal nie zwraca kosztów, wtedy konieczna będzie ingerencja adwokata. Skaładając pozew trzeba mieć na uwadze balans kosztów procedury i sumy zwrotu.

Leave a reply

Scroll Up