Blog

Opiekun prawny dziecka w razie śmierci obojga rodziców

Ustalenie opieki nad dzieckiem w razie śmierci obojga rodziców.
Oczywiście Państwa jesteście przekonani, że gdyby wyżej wymieniona sytuacja miała miejsce Państwa pociechy trafiają do najbliższej rodziny: dziadków, wujostwa bądź pełnoletniego już rodzeństwa.
Niestety w świetle prawa nie jest to takie oczywiste, dlatego warto zadbać o takie kwestie już teraz, najlepiej jak najszybciej.
Prawnego opiekuna dzieci można wyznaczyć w spisanym notarialnie testamencie. Ponadto od 1 kwietnia 2014 roku istnieje możliwość wskazania opiekunów prawnych za pomocą tzw. gezagregister. Na stronce www.rechtspraak.nl rodzice mogą wypełnić specjalny formularz, w którym wyznacza się kto w razie ich śmierci będzie sprawował opiekę nad dziećmi. Opcja ta jest tańsza gdyż nie wiążą się z nią koszty notariusza, tak jak to ma miejsce w przypadku testamentu.

Aby skorzystać z gezagregister wystarczy wejść na stronę: https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Familiezaken

Następnie należy zalogować się używając swojego kodu DigiD i wypełnić formularz.
W ciągu dwóch tygodni od momentu rejestracji otrzymają Państwo listownie odpis dokumentu.

Leave a reply

Scroll Up