Blog

Tijdelijke herinvoering van grenscontroles

Tijdelijke herinvoering van grenscontroles

De Republiek Polen zal tussen 8 en 23 november 2013 controle herinvoeren op de Poolse binnengrenzen van de Schengen zone.

Conform de bepalingen van de Grenscode van Schengen, heeft de Poolse Minister van Binnenlandse Zaken het besluit genomen om tijdelijk de grenscontrole her in te voeren op de grenzen van Polen met andere lidstaten van de Schengen zone. De grenscontroles tussen 8 en 23 november 2013 dienen bij te dragen tot het garanderen van veiligheid en publieke orde tijdens de COP19 Klimaatconferentie.

Het herinvoeren van de controle biedt niet alleen de mogelijkheid van permanente of tijdelijke controle op grenspassanten, maar ook om de binnenkomst in Polen te verhinderen van diegenen, die de publieke orde zouden kunnen verstoren of anderszins de veiligheid in gevaar kunnen brengen.

Leave a reply

Scroll Up