Blog

Kontrola graniczna

Kontrola graniczna

Rzeczypospolita Polska przywraca w dniach 8 – 23 listopada 2013 kontrole na polskich granicach wewnętrznych Schengen. Zgodnie z przepisami Kodeksu Granicznego Schengen, Minister Spraw Wewnętrznych RP podjął decyzję o czasowym przywróceniu kontroli granicznych na polskich granicach z innymi państwami członkowskimi strefy Schengen. Kontrole graniczne w dniach 8-23 listopada 2013 mają przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Konferencji Klimatycznej COP19.

Przywrócenie kontroli oznacza nie tylko możliwość stałego bądź czasowego kontrolowania osób przekraczających granicę, ale również przeciwdziałania wjazdowi do Polski osób, które mogą zakłócić porządek publiczny lub w inny sposób stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Leave a reply

Scroll Up