Blog

Alkoholslot czyli alkomaty jako walka z pijanymi kierowcami

thAlkoholslotprogramma ( w skrócie ASP) to innowacyjny sposób wprowadzony przez rząd holenderski, którego zadaniem jest zwalczanie prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu.
1 grudnia 2011 roku ASP został wdrożony w życie i stosowany jako kara dla tych kierowców, którzy prowadzili pojazd pod wpływem alkoholu. Liczba śmiertelnych wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych posiadaczy prawa jazdy wynosi ponad 20%.
Dotychczasowe programy oduczające prowadzenia po wypiciu napojów alkoholowych nie dały pożądanego skutku. Dlatego rząd holenderski zdecydował na wprowadzenie tego nowego podejścia, którego celem jest zmniejszenie liczby ofiar takich wypadków drogowych.

Rola Programu Blokady Alkoholowej (ASP)

Podstawową rolą, którą ma spełniać cały program jest oduczenie kierowców prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. Jeżeli kierowca zostanie objęty programem ASP otrzymuje wówczas specjalne prawo jazdy kategorii B, którymi ma obowiązek posługiwać się przez okres dwóch lat. W prawie jazdy jest zapisane, iż kierowca został zakwalifikowany do programu i jego pojazd jest zaopatrzony w alkomat. Podstawowym zadaniem umieszczania alkomatu w aucie jest powstrzymanie ponownego popełnienia wykroczenia prowadzenia pod wpływem alkoholu w świetle artykułu 8 Holenderskiego Kodeksu Drogowego (Wegenverkeerswet).

Kiedy zostaje się objętym programem ASP?

Jeżeli podczas kontroli kierowca pojazdu jest podejrzany o prowadzenie pojazdu pod wpływem substancji alkoholowej policja informuje Centralny Ośrodek Ruchu Drogowego (het Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen). Jeżeli według CBR kierowca powinien zostać obłożony programem ASP wydaje wówczas decyzję uprawniającą do zakwalifikowania kierowcy tym programem. Jeżeli badanie alkomatem wykazało obecność alkoholu o ilości 1,3 promila w wydychanym powietrzu, kierowca zostaje natychmiast objęty programem i alkomat zostaje wbudowany w pojeździe kierowcy.

ASP jest również stosowany u tych kierowców, którzy popełnili to wykroczenie po raz pierwszy oraz u tzw. recydywistów. Tutaj próg ilości alkoholu w wydychanym powietrzu jest niższy niż u pierwszej wymienionej grupy nietrzeźwych kierowców.

Jeżeli kierowca nie posiada samochodu, a został zatrzymany w stanie nietrzeźwym kiedy jechał motorowerem, nie stanowi to przeszkody na objęcie go programem ASP. Prawo holenderskie mówi bowiem, iż alkomat może zostać wbudowany w pojeździe zarejestrowanym na inną osobę, np. pracodawcę. Drugim rozwiązaniem jest zakupienie pojazdu i wbudowania weń alkomatu.

Jeżeli kierowca nie spełni wyżej wymienionych wymogów jego prawo jazdy zostaną unieważnione na okres pięciu lat. Po upłynięciu tego czasu CBR będzie mogło przystąpić do ponownego ocenienia kandydata i zdecydowania o ponownym wydaniu prawa jazdy.

Koszty

Procedura wbudowania alkomatu jest niezwykle kosztowna. Średni koszt to EUR 2700. Do tego dochodzą opłaty administracyjne w wysokości EUR 300 odnośnie procedury obłożenia kierowcy procedurą ASP oraz EUR 700 związane z jej wyegzekwowaniem. Do tych kosztów nie jest wliczone ponowne złożenie wniosku o prawo jazdy oraz ewentualne opłaty odnośnie ewentualnych skarg.

Leave a reply

Scroll Up